Welkom op de website van Administratiekantoor W&T
Welkom op de website van Administratiekantoor W&T


Welkom op de website van Administratiekantoor W&T
Menu Profiel       Administratie       Particulieren       Contact       Route       Links      


Disclaimer.

Administratiekantoor W & T besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site.
Uiteraard wordt getracht de verstekte informatie op de site zo actueel mogelijk gehouden.
Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op deze site niet (meer) geheel juist is.
Het staat Administratiekantoor W & T vrij elk op elk gewenst moment wijzigingen op deze site aan te brengen.

Administratiekantoor W & T kan geen garantie geven aan het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie.
Daarom kan aan de verstrekte informatie op deze site geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Administratiekantoor W & T, anders dan voor eigen gebruik, op enige wijze te verspreiden, vermenigvuldigen of openbaar te maken.
Administratiekantoor W & T aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site.


Welkom op de website van Administratiekantoor W&T
Terug naar home